icon-search
  • 24.png

RAHSIA - RAHSIA PUASA

RM 18.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Tajuk: RAHSIA - RAHSIA PUASA

ISBN: 9789671897652

Penerbit: The Biblio Press

Penulis: Imam Al-Ghazali

Tahun Terbitan: 2021

Bil. Muka Surat: 56

Berat (kg): 0.073

Dimensi (cm): 20 cm x 13cm x 0.5 cm

Harga: 


Sinopsis/Deskripsi :

Puasa merupakan sebuah shariat yang telah ada bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad s.a.w. Ia merupakan salah satu shariat yang diteruskan ke dalam agama Islam, sesuai dengan peranan agama ini sebagai penyungguh agama-agama terdahulu dalam hal yang benar (muṣaddiqan limā maʿakum).

(Surah al-Baqarah 2: 41).

Namun, Islam tidak hanya datang sebagai penerus shariat terdahulu, malah memperkayakannya lagi. Jika shariat para Nabi terdahulu – terutamanya nabi-nabi yang dilantik daripada keturunan Nabi Ishaq – lebih menekankan aspek amalannya, dan shariat Nabi Isa pula lebih mementingkan aspek keruhaniannya, maka shariat Nabi Muhammad s.a.w. adalah pengimbang antara kedua-duanya.

Dan intisari aspek luaran dan dalaman yang terdapat dalam shariat Islam inilah yang dibahaskan oleh Ḥujjat al-Islām Abū Ḥāmid al-Ghazālī (wafat 1111 Masihi). Dalam Kitāb Asrār al-Ṣawm ini, beliau membahaskan aspek-aspek dalaman amalan puasa sebagai tangga untuk penyempurnaan jiwa (tazkiyatun nafs) dan usaha menghampirkan diri kepada Allah (muqārabatiLlāh). Dalam erti kata lain, beliau membahaskan aspek taṣawwuf bagi amalan puasa.

Puasa adalah sebuah ibadah yang mengandungi pelbagai hikmah dan keistimewaan tersendiri. Ia membolehkan seseorang untuk melatih diri, jiwa, dan nafsu. Dengan buku ini, semoga pembaca memperoleh intipati faedah berpuasa dan menyungguhkan hakikatnya sebagai penyucian diri.

Your cart is currently empty.
Continue shopping